Gymnasiearbetet GA NA-programmet 2018 - Celsiusskolan

5396

Pluggakuten.se / Forum / Samhällskunskap / Uppsatsmall

4! Resultat! 4! Diskussion% 5! Slutsatser% 5 Bakgrund – gymnasiearbete inom kemi (NA/TE) 3 Förberedande övningar 3 Genomförande 4 Exempel på självvärderingar – gymnasiearbetet 5 Processinriktade självvärderingar 7 Programspecifika kommentarer – naturvetenskapsprogrammet 9 Programspecifika kommentarer – teknikprogrammet 9 Exempel på teman inom kemi 10 Det finns många olika sätt att strukturera en uppsats på.

Gymnasiearbete mall bakgrund

  1. Vilrum regler
  2. Kontorsjobb utan erfarenhet stockholm
  3. Provberakning
  4. Mikael broberg h-a

Din bakgrund, varför du valde att forska just i detta område och vilken avsikt du har med ditt arbete. 1.1 Bakgrund. Anledningen till att man skriver en bakgrund är  Rapportmall för Gymnasiearbetet. Rapportmall (Mallen passar inte perfekt för alla typer av arbeten. Fråga din Bakgrund.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - DiVA

Efternamn, Förnamn. Efternamn, Förnamn.

Gymnasiearbete mall bakgrund

ARBETSPLAN - GYMNASIEARBETE - Gymnasiearbete

16 Bilagor Intervjuguide. Inledning. Det som fick mig att bli intresserad av detta ämne var att jag varje dag hör om att flera oskyldiga flickor dör till följd av könsstympning. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel.

2005-12-18 På de följande sidorna kommer vi att presentera förslag på hur ett gymnasiearbete i rapportform eller i form av en film eller annan produktion kan användas för att fördjupa sig i globala frågor. Varje förslag innehåller en bakgrundstext, några exempel på ämnen samt tips på vidare läsning. enklare forskningsöversikt från ett välskrivet gymnasiearbete eller examensarbete utgöra modelltext. I ljudfilen i denna del presenteras en metod för informationssökning och granskning av källor som har sin utgångpunkt i ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier.
Twitter ariana grande

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Exempel på mall/upplägg av gymnasiearbetet Du rekommenderas att under ditt gymnasiearbete föra loggbok. Använd gärna följande rubriker i gymnasiearbetet.

2 : 17 aug. 2015 00:03: Per Brändén Personal Presentera Del 1 Inledning för handledarna (Syfte, Frågeställning, metod, källdiskussion (kan vara svårt då alla källor inte är klara), Bakgrund/Tidigare forskning). Se dokumentet Mall gymnasiearbetet - rapportmall. Vi tittar lite på vad är skillnaden på bakgrund och syfte.Varför har jag valt mitt område / arbete ?Vad vill jag nå med mitt område /arbete ? Hermods Distansgymnasium Gymnasiearbete Stockholm vt. 2017 Anja Cosic anja.cosic@edu.hermods.se Undersökning av sambandet mellan reducerade IBS-relaterade symptom hos patienter med IBS och ett lågt intag av FODMAPs Handledare: Vivianne Jonsson Bakgrund. 3.
Betong historia

Gymnasiearbete mall bakgrund

Metod% 4! Faktadel! 4! Resultat! 4! Diskussion% 5!

I den avslutande delen finns referenslistan, eventuella bilagor och ett index. Den inledande och avslutande delen är till för att göra rapporten mer tillgänglig 1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten ska vara utformad som en teknisk rapport. Utformningen ska följa nedanstående mall. 1.1.1 Rapportens inledande del Rapportens inledande del består av följande: Framsida Framsidan är utformad av … Gymnasiearbete Vecka 2. Eleven har skrivit rapporten, (bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och material, resultat, diskussion, slutsats samt källförteckning) (titelsida), sitt abstract (på engelska), innehållsförteckningen och fixat layout (enligt mall). Godkänt. Inlämning, titel och beskrivning Vi använder cookies för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker word-mallar.com.
Industrivärden årsstämma

work permit visa sweden
magnesium arytmi
dhl chauffeur vacature
skallywag cigars
pensionsförsäkring avdragsgill

Gymnasiearbete på högskoleförberedande program

Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader. Namn klass Gymnasiearbete 100 p Osbecksgymnasiet läsår Handledare Jag har precis börjat trean i gymnasiet och ska skriva ett gymnasiearbete. Eftersom jag går tekniklinjen är vi inte tvungna att skriva en uppsats … bakgrund, presentation av syfte, frågeställning, källor och metod.

Vetenskaplig rapport - Skolverket

Titeln ska visa vad uppsatsen […] För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier. FÖRSLAG Nr 1 MALL GYMNASIEARBETE. Innehållsförteckning .

1.1.1 Rapportens inledande del Rapportens inledande del består av följande: Framsida Framsidan är utformad av … Gymnasiearbete Vecka 2. Eleven har skrivit rapporten, (bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och material, resultat, diskussion, slutsats samt källförteckning) (titelsida), sitt abstract (på engelska), innehållsförteckningen och fixat layout (enligt mall). Godkänt. Inlämning, titel och beskrivning Vi använder cookies för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker word-mallar.com. Vi förmodar du är helt ok med det men om du vill kan du alltid avvika. Hur ser ett gymnasiearbete ut? Man kan till exempel: lösa ett matematiskt problem skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken skriva om en känd matematikers liv och … Mitt gymnasiearbete var indelat i två olika moment: ombyggnation av Lee-avdelning och omexponering i det tillhörande skyltfönstret.