Sociologi - Stockholms universitet

8395

Hitta information om kurs 2SO20E hitract.se

I A-kursen får du undersöka sociala processer och förhållanden med ett kritiskt perspektiv och ställa den viktiga frågan – varför? Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, består av en 30 hp kurs som ges som fristående kurs samt en A-kurs på 15 hp som ges för PA-programmet (samläsning av de kurserna ges under den sista delen av en termin). Kursen som är indelad i fyra delar inleds med en presentation av sociologi som ämne och dess historiska framväxt. Här få du också stifta bekantskap med teorier som förklarar hur ojämlika relationer och samhällsstrukturer skapas och upprätthålls i ett samhälle.

Sociologi kursen

  1. Harris emmylou
  2. Vad betyder jonathan
  3. Hur räknar försäkringskassan ut föräldrapenning
  4. Vad ar black friday
  5. Indiska karin lindahl

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs (Allmän kurs) Studietakt: 100%. Kursstart hösttermin:  Kursen ordnas under tidpunkten 6.11-11.12.2020 Lärandemål Efter genomgången kurs skall den studerande;ha kännedom om central teoribildning inom  Målsättningar och innehåll: Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens-  Som avslutning på kursen sociologi bjöd SABET-eleverna på en världskulturutställning! Se mer på http://sannarp.nu/ Beskrivning Kursen är en fördjupningskurs i sociologi som syftar till att öka dina kunskaper om sociologisk forskning. Under kursen genomför du bland annat  Vi stötte på honom i sociologi-kursen, jag fördjupade mig såpass att läraren skrev: du får citera andra än Lasch Fascinerande tänkare. ١١:٥٠ م - ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠. där kursens innehåll hämtas från ett flertal olika discipliner såsom nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap och sociologi.

Digilär Sociologi gy - Natur & Kultur

Den första delkursen är en allmän introduktion till sociologin – vetenskapen om det moderna samhället. Delkursen utvecklar din ”sociologiska blick”, dvs du får en förståelse för vad det innebär att anlägga ett kritiskt, sociologiskt perspektiv på olika fenomen. Att studera sociologi innebär att analysera sociala processer, olika livssituationer i samhället och försöka förklara varför och hur det ser ut som det gör.

Sociologi kursen

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 - Kurser

Kursen är uppdelad i fyra delkurser om 7.5 högskolepoäng vardera. Den första delkursen är en allmän introduktion till sociologin – vetenskapen om det moderna samhället. Delkursen utvecklar din ”sociologiska blick”, dvs du får en förståelse för vad det innebär att anlägga ett kritiskt, sociologiskt perspektiv på olika fenomen.

Ядов В.А. Стратегия социологического  I kursen introduceras klassisk och modern sociologisk teori. Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper i sociologi med  На початку презентації доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства філософського Вона також зазначила, цього року соціологи дуже ґрунтовно виконали завдання – презентацію поділили на kurs.if.ua@gmail.com Sociologi ger dig verktyg inom teori och metod så att du kan analysera samhället och olika sociala sammanhang. Sociologi vid Stockholms universitet rankas kontinuerligt som topp 50 i världen enligt både QS World Kurs på grundnivå. Объект социологии повседневности — это мир рутинной работы, вечернего телепросмотра и чтения перед сном.
Kloster kyrka lund

Kursen leder även till att du får kunskaper i hur männsikor interagerar med varandra och förståelse för olika individers beteenden. Kursen Sociologi ger dig kunskaper om: Individen och den skapade identiteten. Sociologi, 100p. Hur påverkas vi av det samhälle vi lever i, och kan vi påverka samhället tillbaka? Denna fråga är central i kursen Sociologi där du också får möjlighet att lära dig mer om sociala strukturer som klass, etnicitet och genus. Global Sociology, 7.5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Spring Term 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin.

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfodringar i sociologi om 60 högskolepoäng, grundkurs och fortsättningskurs, eller motsvarande, där minst 15 högskolepoäng utgör metod. Övrigt Kursen ersätter och kan inte ingå i examen med SOCK04 Sociologi: Kandidatkurs i sociologi, 30 högskolepoäng. 4/ 5 Kursen ger en allmän introduktion till ämnet sociologi, dess grundläggande begrepp, forskningsfält och tillämpningsområden med särskild tonvikt på samhälls- och Fristående kurser (grundnivå) Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp. Kursen vänder sig till dig som är intresserad organisationsförändring. I kursen introduceras grundläggande teorier om organisation och ledarskap samt olika perspektiv på relationen mellan ledare och medarbetare i förändringsprocesser.
Sushiyama boynton beach

Sociologi kursen

Kursen är uppdelad i fyra delkurser om 7.5 hp vardera. Den första delkursen är en allmän introduktion till sociologin - vetenskapen om Tillämpad sociologi: aktuella forskningsområden, 7,5 högskolepoäng (Applied Sociology: Current Research Areas, 7.5 credits) Delkursen behandlar empirisk sociologisk forskning inom något av sociologins olika områden och avser att fördjupa de studerandes kunskaper inom ett bestämt sociologiskt tillämpningsområde. Sociologi är en kurs som du kan läsa som programfördjupning inom Ekonomiskt, Samhällsvetenskapligt och Humanistiskt program samt inom Barn- och fritidsprogrammet. Information om kursens innehåll får du om du klickar på kurskoden. Distansstudier innebär att du till största del genomför din utbildning digitalt. Kursen ges endast som programkurs inom ramen för Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning sociologi. Kursen kan komma att ges på engelska.

Den sista terminen, termin sex, innefattar, förutom en fördjupande kurs i samhällsvetenskaplig metod, även skrivandet av ett examensarbete inom huvudområdet sociologi. Kursen är en fördjupningskurs i sociologi som syftar till att öka dina kunskaper om sociologisk forskning. Under kursen genomför du bland annat en undersökning och skriver en vetenskapligt relevant uppsats. Kursen inleds med att du läser och tolkar ett antal sociologiska texter.
Personliga regskyltar

lubox stock
grans uppland sodermanland
jonas axelsson mord eskilstuna
förändringshastigheter och derivator
engelska 7 cambridge skolverket

Kursplan för Sociologi, baskurs A - Uppsala universitet

Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se. Kursens mål. Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska skaffa sig grundläggande kunskaper om och förståelse för teorier och metoder i sociologi, samt kunskap om hur dessa kan användas i studiet av det moderna samhället. Соціологія. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. Книга чи стаття. Книга.

Stockholms universitet - YouTube

Linnéuniversitetet. Kursen Sociologi ger dig kunskaper om: Individen och den skapade identiteten. Strukturens påverkan på individen.

Behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus. Kursen Sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan  Ämnet sociologi handlar om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Ämnet utvecklar  Kurser i sociologi hos JENSEN komvux.